Oferta / Kursy

 • Kategoria C+E

  Kat. „C+E”   Uprawnia do kierowania: Uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej co najmniej 18 t i długości co najmniej 12 m złożonego z samochodu ciężarowego i przyczepy lub ciągnika siodłowego i naczepy. Trzeba posiadać prawo jazdy kat. C (albo zdany...

 • Kategoria AM

  Kat. „AM”   Uprawnia do kierowania: a) motorowerem, b) czterokołowcem lekkim; Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 14 lat. Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.    ZADANIA...

 • Kategoria A1

  Kat. „A1”   Uprawnia do kierowania: a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg, b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW, c) pojazdami...

 • Kategoria B

  Kat. „B”   Uprawnia do kierowania:  a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla, b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz z przyczepy lekkiej, c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu,...