Kategoria AM

Kat. „AM”   Uprawnia do kierowania:

a) motorowerem,
b) czterokołowcem lekkim;

Kurs na tę kategorię można rozpocząć trzy miesiące przed ukończeniem 14 lat.
Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kategorii AM za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna.

 

 ZADANIA EGZAMINACYJNE

Przygotowanie do jazdy, sprawdzenia stanu technicznego podstawowych elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy.

 • wykorzystanie odpowiedniego stroju ochronnego

a)    wiązanego obuwia na płaskiej podeszwie,

b)  spodni z długimi nogawkami,

c)  kurtki z długimi rękawami zapinanej na suwak, guziki lub zatrzaski,

d)  rękawic zakrywających całe dłonie;

 • sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku gdy pojazd jest wyposażony w łańcuch),
 • zdjęcie pojazdu z podpórki i przemieszczenie go przy unieruchomionym silniku,
 • podparcie pojazdu na podpórce

Sposób wykonania części zadania określonej w pkt 3

 • zdjęcie z podpórki i przemieszczenie pojazdu z poz. 1 do poz. 2 w wyznaczonym stanowisku przy unieruchomionym silniku
 • nienajeżdżanie na linie ograniczające stanowisko,maksymalnie 3 zmiany kierunku ruchu (do tyłu, do przodu, do tyłu),
 •  

indeks

Slalom wolny (jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami ustawionymi na wyznaczonym pasie ruchu)

 • upewnienie się o możliwości jazdy:
 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 • 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8;
 • 2-krotny przejazd pomiędzy 5 bramkami;
 • upewnianie się o możliwości skręcenia;

Sposób wykonania zadania:

 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków,
 •  

indeks2

slalom

Slalom szybki (jazda pomiędzy pachołkami ustawionymi na placu manewrowym)

 • upewnienie się o możliwości jazdy:
 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu,
 • płynne ruszenie – łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika;
 • 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami;

Sposób wykonania zadania:

 • średnia prędkość 1 przejazdu nie może być mniejsza niż 30 km/h,
 • przejazdy muszą odbywać się na 2 lub 3 biegu
 • niepodpieranie się nogami,
 • nienajeżdżanie na linie wyznaczające zadania egzaminacyjne,
 • niepotrącanie pachołków

 • indeks3

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu:

 • Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć-osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu, zwalniając go.
 •  

indeks5